BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Konferencja "Wokół zdrowia psychinczego - porozmaiwajmy o zdrowiu dzieci, młodzieży i dorosłych"
05.11.2018

Pracownik Instytutu Nauk Społecznych, Wydziału Ekonomii i Administracji PWSZ w Skierniewicach, dr Grażyna Cęcelek uczestniczyła w konferencji „Wokół zdrowia psychicznego - porozmawiajmy o zdrowiu dzieci, młodzieży i dorosłych", która odbyła się w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Konferencja zorganizowana została przez Fundację Dobro Wspólne, Wydział Pedagogiczny AH oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku.
Podstawowym celem konferencji była próba odpowiedzi na pytanie: Jak poznać siebie i innych? W wygłoszonym referacie: „Rola kompetencji społecznych współczesnego nauczyciela w procesie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, dr Grażyna Cęcelek przedstawiła raport z badań dotyczących opinii studentów, specjalności nauczycielskich, na temat posiadanych kompetencji, służących likwidowaniu barier w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży ze środowisk spauperyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań służących budowaniu psychicznego i fizycznego poczucia bezpieczeństwa dziecka biednego i jednocześnie kształtowania oraz ochrony jego zdrowia psychicznego. W realizowanych badaniach uczestniczyli studenci pedagogiki PWSZ w Skierniewicach.


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595