BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Biuro Obsługi Studenta (Dziekanat)

Kontakt:
ul. Batorego 64C pok. 116
96-100 Skierniewice
tel.: +48 46 834 40 02
tel.: +48 46 834 40 09
e-mail: bos@pusb.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek 9.00 - 13.00
Wtorek 9.00 - 13.00
Wtorek 29.10.19 NIECZYNNE
Środa 13.00 - 17.00
Czwartek BIURO NIECZYNNE DLA STUDENTÓW
Piątek 9.00 - 13.00
Sobota 8.00 - 11.45, 12.30 - 14.00

Pracownicy:
KIEROWNIK
Specjalista w zakresie prac
ekonomiczno-administracyjnych

mgr Kinga Smolec
  - Dietetyka
  - Ogrodnictwo
  - Zarządzanie Obszarami Wiejskimi
  - Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne
tel.: +48 46 834 40 09
e-mail: ksmolec@pusb.plReferent ekonomiczno-administracyjny
lic. Paulina Bartosiewicz
  - Dietetyka
  - Ogrodnictwo
  - Pedagogika (II stopnia)
  - Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne
  - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  (Jednolite studia magisterskie)
  - windykacja zaległości finansowych czesnego
tel.: +48 46 834 40 09
e-mail: pbartosiewicz@pusb.pl

Specjalista w zakresie prac
ekonomiczno-administracyjnych

mgr Marzena Zaborska
  - Bezpieczeństwo wewnętrzne
  - Zarządzanie
tel.: +48 46 834 40 09
e-mail: mzaborska@pusb.pl

Specjalista w zakresie prac
ekonomiczno-administracyjnych

mgr Anna Fydrych-Palak
  - Administracja
  - Finanse i rachunkowość
  - Informatyka
tel.: +48 46 834 40 02
e-mail: apalak@pusb.pl

Specjalista w zakresie prac
ekonomiczno-administracyjnych

mgr Anna Słodki
  - Kosmetologia
  - Pedagogika
  - Pielęgniarstwo
  - sprawy bytowe studentów
tel.: +48 46 834 40 02
e-mail: aslodki@pusb.pl
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595