BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Komunikat
06.08.2018

W dniu 3 sierpnia 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach uprawnienie do prowadzenia kształcenia na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Pedagogika”.
Uruchomienie kształcenia przez Uczelnię jest uwarunkowane podjęciem przez Jej Senat stosownej w tym względzie uchwały.
W związku z powyższym na najbliższym posiedzeniu Senatu Uczelni, w dniu 17 września br. zostanie rozpatrzony punkt porządku obrad związany z uruchomieniem w roku akademickim 2018/2019 kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku „Pedagogika”.
Osoby, które są zainteresowane podjęciem w/w studiów prosimy o śledzenie stosownych komunikatów, które pojawiać się będą na stronie internetowej Uczelni.
Komunikat


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595