BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Szkolenie dla studentów I roku
18.10.2018
W poniedziałek 15 października br. odbyło się szkolenie dla studentów I roku studiów stacjonarnych nt. praw i obowiązków studenta. Na szkoleniu zostały poruszone istotne kwestie związane z życiem studenckim m.in. egzaminami, formami zajęć, kołami naukowymi, Akademickim Związkiem Sportowym oraz z funkcjonowaniem samorządu studenckiego. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studentów PWSZ w Skierniewicach.
W sobotę 20 października, w godzinach 16.00 – 17.30, odbędzie się szkolenie dla studentów studiów niestacjonarnych.


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595