BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

"Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
PO WER Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy
szkół wyższych

I. Wsparcie Biura Karier

Efektem tego zadania będzie:

1. PODNIESIENIE KOMPETENCJI DORADCÓW ZAWODOWYCH

- którzy pracują w Biurze Karier poprzez:

 • OTWARTE SZKOLENIE CERTYFIKACYJNE FRIS – które umożliwi lepszą analizę i diagnozę stylu myślenia i działania studentów i absolwentów przy zastosowaniu zaawansowanego i wspieranego komputerowo narzędzia do porad indywidualnych.
   Pozwoli to na:
  • - lepsze określenie predyspozycji,
  • - talentów,
  • - mocnych i słabych stron,
  • - pomoc w wyborze stanowiska pracy,
  • - zwiększenie trafności decyzji podczas planowania ścieżki rozwoju.
 • SZKOŁA COACHINGU ZESPOŁOWEGO I CAREER COACHING – które przyczynią się do podniesienia jakości i skuteczności rozmów doradczych w ramach doradztwa grupowego, pomogą wzajemnie zainspirować uczestników.

2. INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE

– które będzie się odbywać w czasie odpowiadającym potrzebom uczestników, z zachowaniem poufności, w pomieszczeniu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Umożliwi ono:

 • uzyskanie indywidualnego raportu z badania i omówienie go z doradcą,
 • przedstawienie kluczowych zasobów i dalszych wskazówek rozwojowych,
 • pomoc w profesjonalnym i poprawnym przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • przeprowadzenie symulacji rozmów kwalifikacyjnych,
 • analizę możliwości rozwojowych z uwzględnieniem kompetencji uzyskanych w ramach studiów.

3. CAREERDATE

– we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Skierniewicach i ze Skierniewicką Izbą Gospodarczą.
Te nieformalne rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami będą się odbywać w 5-ciu grupach tematycznych dla poszczególnych grup kierunków i zapewnią studentom:

 • bezpośredni, ale mniej stresujący, kontakt z potencjalnymi pracodawcami,
 • skuteczniejsze uzyskanie informacji o ofertach pracy, wymogach stawianych przyszłym pracownikom,
 • możliwość zaprezentowania siebie, swoich pomysłów i projektów, w miłej atmosferze,
 • dostarczenie swoich aplikacji potencjalnym pracodawcom, wymianę kontaktów.
Pracodawcy pozyskają w ten sposób kandydatów na staże/ do pracy a pracownicy Urzędu Pracy przedstawią usługi dedykowane studentom i absolwentom.

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595