BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Badanie losów zawodowych absolwentów

Biuro Karier prowadzi badanie umożliwiające analizę sytuacji absolwentów na rynku pracy oraz ich przygotowania do zawodu oraz badanie opinii na temat studiów ukończonych w PWSZ w Skierniewicach, Na bazie uzyskanych informacji zwrotnej i wniosków płynących z Badania Losów Absolwentów pracownicy Biura Karier przygotowują opracowania i raporty które są podstawą rekomendacji zmian, które umożliwią jeszcze lepsze dostosowanie oferty kształcenia do wymagań rynku pracy.

Szczegóły na temat Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Procedury monitorowania karier zawodowych absolwentów

Formularz dla absolwenta PWSZ

powrót do
Biuro Karier
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W SKIERNIEWICACH

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595