BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Współpraca Międzynarodowa z Uniwersytetem w Żytomierzu
11.10.2019

Na początku września br., wykładowcy akademiccy: dr Anna Wiktorowicz, dr Hanna Lewandowska i dr Alojzy Pilich, wraz ze studentami kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, uczestniczyli w wyjeździe do Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki w Żytomierzu, w ramach Międzynarodowej Współpracy Akademickiej. Przedstawiciele naszej Uczelni wygłosili dla społeczności akademickiej referaty: „Rola studentów w aspekcie akademickiej współpracy polsko – ukraińskiej” oraz „Wpływ wojny we wschodniej Ukrainie na bezpieczeństwo Europy”. Uczelnie posiadają umowę bilateralną, której celem jest wzmocnienie współpracy. Rozwój nauki nie może zaistnieć bez umiędzynarodowienia, które jest szansą nie tylko dla Uczelni, ale również dla naszych obecnych i przyszłych studentów.


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595