BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Nie załadowano obrazka

Studenci III roku pedagogiki, wraz z dr hab. Małgorzatą Przybysz-Zarembą, w ramach przedmiotu: Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odwiedzili Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Skierniewicach.
Podczas spotkania pani dyrektor Joanna Pilarska opowiedziała o ośrodku, jego zadaniach, podopiecznych, przygotowywaniu dokumentacji związanej z realizacją zajęć.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach prowadzi nabór na studia II stopnia – Menedżerskie studia ekonomiczno – prawne. Rekrutacja trwa do 15 lipca br. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do rejestracji na studia (Internetowa Rejestracja Kandydatów).

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studentka kosmetologii Martyna Banaszczak z bardzo dobrym wynikiem zdała egzamin z zakresu wizażu i stylizacji. Studentka zdobyła dodatkowe doświadczenie w Salonie „Fabryka Luksusu” w Żyrardowie, dzięki udziałowi w projekcie „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studenci stacjonarni III roku Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej podczas zajęć „Wolontariat jako działanie profilaktyczno-wychowawcze”, prowadzonych przez dr Joannę Stepaniuk, mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat Centrum Wolontariatu w Skierniewicach (działającego przy Stowarzyszeniu „Wspólna Troska”). Zajęcia przeprowadziła wolontariuszka i autorka bloga Centrum Wolontariatu - Wiktoria Wieszołek.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

We wtorek, 5 czerwca br. odbyło się uroczyste podsumowanie szkolenia Edukacji Wojskowej Studentów – Legia Akademicka. Podczas uroczystości uczestnicy otrzymali karty powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych w wytypowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej ośrodkach szkolenia. Podsumowania szkolenia teoretycznego dokonał Kanclerz uczelni mgr inż. Jacek Śmiłowski oraz koordynator programu „Legia Akademicka” dr Alojzy Pilich.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Wykładowcy kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne dr Anna Wiktorowicz i dr Alojzy Pilich odwiedzili ukraiński Uniwersytet Państwowy im. Ivana Franki w Żytomierzu. W imieniu władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, przeprowadzili rozmowy, które doprowadziły do nawiązania współpracy pomiędzy uczelniami.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W dniach 24-25 maja br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Nysie pod hasłem "II Nyskie Forum Bezpieczeństwa - Infrastruktura krytyczna w systemie bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa". Problematyka Konferencji dotyczyła bezpieczeństwa ekologicznego, ekonomicznego, energetycznego, bezpieczeństwa granic, osób i mienia, bezpieczeństwa ochrony życia i zdrowia, bezpieczeństwa obiektów sakralnych oraz szeroko pojętej infrastruktury krytycznej państwa.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi zaprasza do udziału w uroczystym wręczeniu kart powołań na ćwiczenia wojskowe studentom biorącym udział w pilotażowym programie „Legii Akademickiej”. Spotkanie odbędzie się 5 czerwca br. o godzinie 10.00 w Auli F342.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Szanowni Państwo, w związku z odbywającym się we wtorek (29.05.2018r.) Dniem Bezpieczeństwa Wewnętrznego, parkowanie za budynkiem C będzie niemożliwe. Prosimy o korzystanie z innych miejsc postojowych na terenie Uczelni. Za utrudnienia przepraszamy!

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studentki III roku pedagogiki, specjalność przedszkolna i wczesnoszkolna, zorganizowały turniej sportowy klas I-III pod hasłem ,,Mali dla Niepodległej” w Szkole Podstawowej w Dębowej Górze. Do turnieju przystąpili uczniowie z klas I – III. Celem turnieju było rozwijanie sprawności ruchowej i motorycznej uczniów w różnych konkurencjach sportowych, kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, uczenie zasad „fair play” w sportowej rywalizacji, a także integracja środowiska szkolnego uczniów.

(...) więcej
1139
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W SKIERNIEWICACH

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595