BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Rada Biblioteczna

W Uczelni działa Rada Biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora.

  Skład Rady Bibliotecznej:
   dr Maciej Kozłowski - Przewodniczący,
   dr Tomasz Krakowiak,
   dr Jolanta Flanz,
   mgr Katarzyna Seliga,
   przedstawiciel samorządu studenckiego.
  Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy:
 • - przedstawianie kandydatów na stanowisko dyrektora biblioteki głównej,
 • - ustalanie kierunków działalności biblioteczno-informacyjnej stosownie do potrzeb procesu dydaktycznego Uczelni,
 • - występowanie z wnioskami dotyczącymi struktury i organizacji biblioteki głównej oraz związanego z nią systemu biblioteczno-informacyjnego,
 • - czuwanie nad rozwojem kadry bibliotecznej i wypowiadanie się w sprawach obsady stanowisk bibliotecznych,
 • - określanie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
 • - występowanie z wnioskami do Senatu i Rektora w sprawach związanych z działalnością i rozwojem biblioteki głównej,
 • - opiniowanie sprawozdań dyrektora biblioteki głównej.
Wszelkie sprawy i wnioski prosimy kierować na ręce sekretarza Rady Bibliotecznej p. mgr Katarzyny Seligi. (kontakt)

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595