porn free movie arab porn tube redtube xvideos porn free fuck porn hard anal sex

BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Senat

Senat to najwyższy organ kolegialny Uczelni. Do kompetencji Senatu należy między innymi uchwalanie Statutu, regulaminów, kierunków działalności oraz strategii rozwoju Uczelni. Senat ustala także zasady działania Uczelni w zakresie wykonywania jej podstawowych zadań. Senat ocenia działalność Uczelni , zatwierdza sprawozdania, wyraża opinie w sprawach związanych z działalnością Uczelni.
Skład Senatu PWSZ w Skierniewicach IV Kadencji przedstawia się następująco:

 1. dr Daniel Stos - Rektor PWSZ w Skierniewicach
 2. dr Elżbieta Stokowska-Zagdan - Prorektor ds. dydaktyki i badań
 3. dr Barbara Dembowska - Dziekan Wydziału Ekonomii i Administracji
 4. dr Joanna Soin - Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych
 5. dr hab. Tadeusz Janusz - Dyrektor ds. rozwoju
 6. mgr inż. Jacek Śmiłowski - Kanclerz
 7. prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński - Przedstawiciel Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 8. prof. dr hab. Jerzy Gajdka - Przedstawiciel Uniwersytetu Łódzkiego
 9. prof. dr hab. Krzysztof Ślot - Przestawiciel Politechniki Łódzkiej
 10. prof. dr hab. Wojciech Mielicki - Przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 11. dr hab. Tadeusz Olszewski
 12. dr hab. Zdzisław Jezierski
 13. dr Teresa Jankowska
 14. dr Aleksandra Stankiewicz
 15. mgr Jolanta Barska
 16. mgr Agnieszka Kucharska
 17. mgr Magdalena Michalak-Charun
 18. mgr Ewa Filecka-Kowalczyk
 19. mgr Anna Słodki
 20. Dawid Brzuszczak
 21. Izabela Gerasimiuk
 22. Michał Świderek
 23. Magdalena Trębska
 24. Patrycja Belanken

UCHWAŁY SENATU

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W SKIERNIEWICACH

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595