BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne

WYDZIAŁ Wydział Ekonomii i Administracji
POZIOM KSZTAŁCENIA (STUDIÓW) studia drugiego stopnia (magisterskie)
TRYB STUDIÓW stacjonarny
CZAS TRWANIA 2 lata (4 semestry)
PROFIL KSZTAŁCENIA profil praktyczny
DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ dziedzina: nauki społeczne;
dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne
TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA magister

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Kierunek przygotowuje przyszłych menedżerów (kierowników, specjalistów, ekspertów, doradców, urzędników, funkcjonariuszy publicznych) do pracy w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Program studiów umożliwia zdobywanie wiedzy, umiejętności i kształtowanie postaw, niezbędnych do realizacji czynności zarządczych i doradczych oraz podejmowania decyzji w zakresie projektowania, realizacji, wsparcia i rozwoju procesów, zachodzących w otoczeniu prawnym i sferze gospodarczej.

MODUŁY DO WYBORU

 1. MENEDŻER USŁUG PUBLICZNYCH

  Przyszli absolwenci, którzy wybiorą moduł menedżer usług publicznych, uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie gospodarki komunalnej i organizacji usług publicznych, gospodarki przestrzennej, zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych oraz etyki i prawa urzędniczego. Absolwent potrafi stosować odpowiednie metody i techniki zarządzania, w celu rozwiązania konkretnych zadań, typowych dla organizacji należących do sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstw państwowych i komunalnych). Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności, odnoszące się do funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania organizacji należących do sektora publicznego.

  MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  Jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwa państwowe i komunalne jednostki budżetowe, spółki publiczne, jednostki administracji podatkowej, instytucje ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
  Przykładowe stanowiska pracy: kierownicy do spraw finansowych, kierownicy do spraw strategii i planowania, kierownicy do spraw reklamy i public relations, specjaliści do spraw administracji i rozwoju, urzędnicy do spraw podatków, urzędnicy do spraw świadczeń społecznych, urzędnicy organów udzielających licencji, kierownicy do spraw strategii i planowania.

 2. MENEDŻER PROCESÓW BIZNESOWYCH

  Przyszli absolwenci, którzy wybiorą moduł Menedżer procesów biznesowych, uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia modeli biznesowych i biznesplanów, opracowywania i wdrażania rozwiązań z zakresu systemów e-commerce, problematyki kadrowo-płacowej w przedsiębiorstwie, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, etyki i form działalności gospodarczej. Absolwent potrafi stosować odpowiednie metody i techniki zarządzania, w celu rozwiązania konkretnych zadań typowych dla organizacji należących do sektora przedsiębiorstw. Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności, odnoszące się do funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania organizacji należących do sektora przedsiębiorstw.

  MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  Przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, instytucje finansowe, firmy doradcze, jednostki administracji publicznej, własna działalność gospodarcza.
  Przykładowe stanowiska pracy: kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży, kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych, kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym, specjaliści do spraw zarządzania i organizacji, specjaliści do spraw public relations.

Warunki rekrutacji
Plany studiów
Opłaty za studia niestacjonarne

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W SKIERNIEWICACH

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595