BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Konferencja „Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy”
24.06.2019

W dniach 17-18 czerwca br., pracownicy Instytutu Informatyki i Matematyki Stosowanej oraz Instytutu Zarządzania Strategicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach - prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Dudczyk, dr hab. Zdzisław Jezierski i mgr inż. Łukasz Rybak uczestniczyli w konferencji „Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy”. Wydarzenie odbyło się pod patronatem merytorycznym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz International Project Management Association Polska. Podczas sesji plenarnej prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Dudczyk wygłosił referat pt. „Fuzja danych w procesie podejmowania decyzji”, który silnie podkreślił znaczenie wielosensorycznych systemów teleinformatycznych we wspomaganiu organizacji w procesie podejmowania decyzji, w dobie współczesnych, dynamicznych wyzwań. Dr hab. Zdzisław Jezierski wygłosił prelekcję „Podejmowanie decyzji w zarządzaniu kryzysowym w województwie łódzkim”, w której przybliżył rolę władzy samorządowej w procesie podejmowania strategicznych decyzji. Wystąpienie mgr. inż. Łukasza Rybaka dotyczyło „Procesu przetwarzania informacji jako determinanty efektywnego zarządzania”. Prelekcja została wyróżniona podczas uroczystego zakończenia forum. Mgr inż. Łukasz Rybak przywołał w niej autorską koncepcję Adaptacyjnego Systemu Wspomagania Decyzji wykorzystującego nadzorowaną metodę uczenia maszynowego, w kontekście zarządzania w warunkach konfliktu na sieciocentrycznym polu walki.


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595