BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Wykłady w ramach współpracy międzynarodowej
18.12.2019
W ramach współpracy międzynarodowej, prowadzonej przez Państwową Uczelnię im. Stefana Batorego, wykładowcy z partnerskich uczelni zagranicznych, University of Foggia oraz Latvia University of Life Sciences and Technologies, przeprowadzili wykłady dla studentów naszej Uczelni.
W dniu 4 grudnia br., mgr Irina Sivicka z Latvia University of Life Sciences and Technologies wygłosiła wykłady pt. Aspects in Vegetable Growing in Latvia; Growing of herbs, edible flowers, untraditional vegetables and cultivated mushrooms in Latvia oraz Economic characteristics of Latvian Agriculture; Aspects of agricultural production planning.
W dniach 5 i 9 grudnia br., odbyły się wykłady przeprowadzone przez dydaktyków z University of Foggia: Innovations in ready-to-eat fresh fruits and vegetables - prof. Giancarlo Colelli, "Microbial communities: health and environmental monitoring by molecular methods" - prof. Luciano Beneduce.

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595