BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Rada Uczelni
01.04.2019

Podczas posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, JM Rektor oficjalnie przedstawił członków pierwszej Rady Uczelni, wybranych 11 marca 2019 r. Przewodniczącą została prof. dr hab. Danuta Stawasz. W składzie Rady Uczelni znaleźli się także: dr Sławomir Nowak, mgr Jolanta Juraś, dr hab. inż. Janusz Dudczyk, dr Alojzy Pilich, mgr inż. Jacek Śmiłowski oraz Natalia Nowakowska. Przewodnicząca pierwszej Rady Uczelni, w imieniu wszystkich członków, podziękowała za okazane zaufanie i wybór. Zapewniła również, iż Rada Uczelni będzie kierowała się dobrem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach i działała na rzecz Uczelni.


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595