BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Nie załadowano obrazka

Rozpoczęcie II tury rekrutacji: 16 września
Zakończenie II tury rekrutacji: 30 września
Ogłoszenie wyników: 8 października
Dokumenty należy złożyć: p. 118 (I piętro), Budynek 64C
poniedziałek - piątek w godz. 09.00 – 15.00

Rekrutacja prowadzona jest na studia (...) więcej
Nie załadowano obrazka

Zapraszamy do udziału w Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020. Uroczystość odbędzie się 30 września 2019 r., o godzinie 11.00 w Auli 318 Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego, przy ulicy Batorego 64 E. Dla studentów pierwszego roku obecność obowiązkowa.

(...) więcej

News (View all)

08.08.2017
Wolne miejsca na studia – dowiedz się więcej


Matury już dawno za nami, a rekrutacja na studia trwa od dobrych kilku tygodni. Osoby, które nie zostały przyjęte na wybrane w pierwszej kolejności uczelnie wyższe, nie powinny rezygnować z marzeń o dalszej edukacji. Właśnie rozpoczyna się dodatkowy nabór na studia, dlatego warto sprawdzić, na jakie kierunki można jeszcze składać podania. Oferta edukacyjna szkół wyższych jest szeroka i różnorodna. Istnieje więc duża szansa na to, że znajdziemy wolne miejsca na studia, które nam odpowiadają.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach kształci studentów od 2005 r. Stale poszerzająca się oferta edukacyjna, wykwalifikowana kadra naukowa oraz troska o jak najwyższą jakość kształcenia sprawiają, że PWSZ w Skierniewicach z roku na rok umacnia swoją pozycję wśród uczelni wyższych województwa łódzkiego.
Obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie i inżynierskie) na dwóch wydziałach - Ekonomii i Administracji oraz Nauk Przyrodniczych i Technicznych. Wachlarz oferowanych kierunków jest bardzo szeroki. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na kierunki: Finanse i Rachunkowość, Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Zarządzanie, Pedagogika, Ogrodnictwo, Zarządzanie Obszarami Wiejskimi, Informatyka, Kosmetologia, Dietetyka, Pielęgniarstwo.
W trakcie studiów studenci PWSZ w Skierniewicach mogą uczestniczyć w programie Erasmus+. W ramach programu możliwy jest roczny lub półroczny pobyt za granicą i studia na uczelni współpracującej z PWSZ. Ponadto, program Erasmus+ umożliwia odbycie praktyk zawodowych poza granicami kraju.
Wolne miejsca na studia 2017 łódzkie dostępne są nie tylko na studiach licencjackich i inżynierskich. Osoby, które posiadają wyższe wykształcenie (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie), mogą ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe. W ofercie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach znajdziemy następujące kierunki:
• Studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne,
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
• Diagnoza i terapia pedagogiczna,
• Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej,
• Podyplomowe Studium Rachunkowości, Podatków i Finansów,
• Zarządzanie techniczne nieruchomościami - Green Building,
• Agrotronika,
• Kształtowanie i projektowanie terenów zieleni,
• Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych w programie rolnośrodowiskowym,
• Rolnictwo-ogrodnictwo.
PWSZ w Skierniewicach jest uczelnią państwową, dlatego wszystkie studia licencjackie i inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym są bezpłatne. Opłaty pobierane są w przypadku studiów niestacjonarnych (zaocznych) oraz studiów podyplomowych. Wysokość czesnego zależy od wybranego kierunku.
Wyższe wykształcenie znacznie zwiększa szanse na zatrudnienie. Szczególnie w obecnych czasach, gdy konkurencja na rynku pracy jest ogromna, warto zadbać o odpowiednią edukację, która otworzy nam drzwi do kariery i umożliwi ubieganie się o pracę na stanowiskach wymagających wyższych kwalifikacji zawodowych. Dodatkowa rekrutacja na studia 2017 łódzkie jest szansą zarówno dla osób, które nie brały udziału w pierwszej rekrutacji, jak i dla kandydatów, którym nie udało się dostać na studia w pierwszym naborze. Warto ubiegać się o wolne miejsca na uczelniach, żeby zapewnić sobie lepszy start i zdobyć wykształcenie w wymarzonej dziedzinie.
Ukończenie wyższej uczelni, poza możliwością podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie, daje szansę na rozpoczęcie kariery naukowej. Osoby, które otrzymają tytuł licencjata lub inżyniera, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie, a następnie na studia doktoranckie.
Rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach trwa do 16 września 2017 r., a wyniki zostaną ogłoszone 22 września 2017 r.


powrót do aktualności
Auctions
Jobs
For the media
For business
Site Map

STATE COLLEGE OF APPLIED SCIENCES
IN SKIERNIEWICE

ADDRRESS: ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice
PHONE NUMBER: +48 46 834 40 00
FAX: +48 46 834 40 07

BANK ACCOUNT NUMBER:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595