BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel.: +48 46 834 40 00
faks: +48 46 834 40 07
e-mail: pwsz@pwsz.skierniewice.pl


ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

Biuro Promocji
Biuro Rektora
Dział administracyjno-gospodarczy
Dziekanat
Dziekanat - dział dydaktyczny
Inspektor ochrony danych
Kanclerz
Kwestura
Sekcja Zamówień Publicznych
Współpraca akademicka


ul. Batorego 64E
96-100 Skierniewice

Biblioteka
Centrum Teleinformatyczne
Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych
Wydawnictwo PWSZ


ul. Batorego 64F
96-100 Skierniewice

Biuro Karier
Pokoje gościnne


ul. Batorego 64G
96-100 Skierniewice

Dom Studenta

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595