BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Finanse i rachunkowość

KOLEGIUM Kolegium Społeczno-Ekonomiczne
POZIOM KSZTAŁCENIA (STUDIÓW) studia pierwszego stopnia (licencjackie)
TRYB STUDIÓW stacjonarny i niestacjonarny
CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów)
PROFIL KSZTAŁCENIA profil praktyczny
DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ dziedzina: nauki społeczne
dyscyplina: ekonomia i finanse
TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA licencjat

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętność analizowania podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych. Studenci uzyskują umiejętność obsługi programów komputerowych, wykorzystywanych w działach księgowo-płacowych. Kierunek ten jest przeznaczony dla osób, które chcą związać przyszłość zawodową z bankowością, sektorem ubezpieczeń, doradztwem finansowym, doradztwem na rynku nieruchomości, doradztwem podatkowym, pracą w urzędach skarbowych.

MODUŁY DO WYBORU

  1. FUNKCJONOWANIE I FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW

    W ramach tego modułu student osiąga szczegółowe kompetencje w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw i ich finansów. W programie nauczania znajdują się treści obejmujące: źródła finansowania przedsiębiorstwa, opodatkowanie firm, audyt wewnętrzny, wybrane elementy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Podejmowana jest również problematyka: rachunku kosztów, przekształcania przedsiębiorstw oraz wykorzystania metod optymalizacyjnych w działalności firmy.

    Uzyskane kompetencje ułatwią zdobycie pracy na atrakcyjnych stanowiskach, nie tylko w przedsiębiorstwach, ale także w instytucjach finansowych zajmujących się, między innymi finansowaniem działalności przedsiębiorstw, w organach i jednostkach samorządu terytorialnego, firmach zajmujących się doradztwem finansowym i podatkowym.

  2. RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

    Moduł przeznaczony jest dla osób, które pragną pozyskać szczegółowe kompetencje w zakresie podatków, rachunkowości oraz chcą poznać zasady funkcjonowania administracji podatkowej. W programie nauczania znajdują się treści obejmujące: prawo podatkowe, system podatkowy, w tym system opodatkowania VAT oraz opodatkowanie przedsiębiorstw. Studenci uzyskują również wiedzę i umiejętności w zakresie: rachunkowości zarządczej, rachunkowości jednostek budżetowych, rachunkowości sektora NGO, rachunkowości komputerowej oraz poznają system międzynarodowych i krajowych regulacji rachunkowości.

    Celem modułu jest przygotowanie studenta do wykonywania zawodu i zadań urzędnika skarbowego, specjalisty ds. podatków, audytora finansowego, pracownika pionu finansowego przedsiębiorstwa, biegłego rewidenta oraz do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent realizujący moduł funkcjonowanie i finansowanie przedsiębiorstw ma możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, administracji rządowej i samorządowej, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, przygotowany jest również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Absolwent realizujący moduł rachunkowość i podatki ma możliwość zatrudnienia w firmach zajmujących się doradztwem finansowym i podatkowym, działach finansowych w przedsiębiorstwach, urzędach skarbowych, może także podjąć własną działalność.

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595