BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Wyjazd studyjny do Giżycka
05.07.2019

W ramach projektu „Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach EFS, zorganizowany został wyjazd studyjny dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. 3-dniowy wyjazd, który odbył się w dniach 5-7 czerwca br., pozwolił studentom poznać 3 podmioty z branży związanej z Bezpieczeństwem wewnętrznym. Były to: 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego w Giżycku, Mazurskie Ochotnicze pogotowie Ratunkowe w Giżycku, Bunkry Mamerki „M. Brygidy” w Mamerkach. Studenci zapoznali się z jednym z rodzajów sił zbrojnych – podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonego do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i polityki obronnej. Poznali realizowane zadania statutowe, zobaczyli sprzęt ratowniczy oraz bazę marynistyczną Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. Studenci mieli możliwość poznania działalności muzeum militarnego, które ma za zadanie zachowanie gromadzonych zabytków kultury militarnej, związanych z dziejami II wojny światowej, tak, aby służyły nauce oraz popularyzacji wiedzy o historii wojskowej. Opiekunem merytorycznym wyjazdu był dr Alojzy Pilich.


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595