BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Biuro Obsługi Studenta - Dział Dydaktyczny

Kontakt:
ul. Batorego 64C pok. 114
96-100 Skierniewice
tel.: +48 46 834 40 16

Godziny urzędowania
poniedziałek - piątek, 8.00-16.00

Pracownicy:
Specjalista w zakresie prac
związanych z dydaktyką

mgr Katarzyna Frankowicz-Magdziarz
(tymczasowo nieobecna)
tel.: +48 46 834 40 16
e-mail: kmagdziarz@pusb.pl

Specjalista w zakresie prac
ekonomiczno-administracyjnych

Paulina Zalewska
(tymczasowo nieobecna)
tel.: +48 46 834 40 16
e-mail: pzalewska@pusb.pl

Referent ekonomiczno-administracyjny
mgr Joanna Caban-Gutowska
tel.: +48 46 834 40 16
e-mail: jgutowska@pusb.pl

Specjalista ds. współpracy akademickiej - koordynator programu Erasmus+
mgr Aneta Jabłońska
tel.: +48 46 834 40 16
e-mail: ajablonska@pusb.pl

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595