BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Rada Uczelni

Rada Uczelni jest organem powołanym przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2019, poz. 1668). W skład Rady Uczelni wchodzą 3 osoby spoza wspólnoty Uczelni, 3 osoby ze wspólnoty Uczelni oraz przewodniczący samorządu studenckiego. Do zadań Rady Uczelni należy: opiniowanie projektu strategii Uczelni; opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni; opiniowanie projektu statutu; monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni, monitorowanie zarządzania Uczelnią; wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat; wykonywanych innych czynności wskazanych w statucie. Rada uczelni składa Senatowi roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Skład Rady Uczelni na kadencję od 11.03.2019 r. do 31.12.2020 r.:

Przewodnicząca:
    prof. dr hab. Danuta Stawasz
Członkowie:
  1. mgr Jolanta Juraś
  2. dr Sławomir Nowak
  3. dr hab. inż. Janusz Dudczyk
  4. dr Alojzy Pilich
  5. mgr inż. Jacek Śmiłowski
  6. Sylwia Kosowska
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595