BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Publikacja pracowników Instytutu Nauk Informatyczno-Technicznych
28.02.2020

Pracownicy Instytutu Nauk Informatyczno-Technicznych – dr hab. inż. Janusz Dudczyk, prof. PUSB oraz mgr inż. Łukasz Rybak opublikowali artykuł w czasopiśmie Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania. Nasi naukowcy w swojej pracy poddali analizie proces dezinformacji, jako jeden z czynników zagrażający współczesnemu społeczeństwu w cyberprzestrzeni. W publikacji scharakteryzowali wyselekcjonowane techniki dezinformacyjne, stosowane w procesie komunikacyjnym, w kontekście wdrożenia technologii 5G. Praca stanowi udokumentowanie treści, które przedstawili podczas sesji plenarnej IX Konferencji Naukowej pt. „Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka”. Publikacja jest dostępna w Bibliotece PUSB.


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595