BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
II tura rekrutacji
08.09.2019
Rozpoczęcie II tury rekrutacji: 16 września
Zakończenie II tury rekrutacji: 30 września
Ogłoszenie wyników: 8 października
Dokumenty należy złożyć: p. 118 (I piętro), Budynek 64C, poniedziałek - piątek w godz. 09.00 – 15.00
Rekrutacja prowadzona jest na studia:
I stopnia, stacjonarne: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dietetyka, Finanse i rachunkowość, Informatyka, Kosmetologia, Pedagogika, Pielęgniarstwo, Ogrodnictwo, Zarządzanie;
I stopnia, niestacjonarne: Ogrodnictwo, Dietetyka, Informatyka;
II stopnia, stacjonarne: Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne, Pedagogika – moduł pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – dla absolwentów Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
Jednolite studia magisterskie, stacjonarne: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595