BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

"Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
PO WER Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy
szkół wyższych

II. Wsparcie kadry Uczelni

To zadanie przewiduje szereg działań nastawionych na uzyskanie następujących efektów:

1. PODNOSZENIE KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH KADRY UCZELNI POPRZEZ:

  • Gry i metody dydaktyczne – wykorzystanie nowoczesnych metod aktywizujących, m.in. case study, metody symulacyjne, metody sytuacyjne, brainstorming, grywalizacja.
  • Komunikację wokalną, komunikację z grupą – czyli działania nastawione na poprawę emisji głosu, świadome komunikowanie, modulowanie głosu, fonację, artykulację, dykcję oraz świadome uczenie dorosłych metodą Kolba, wykorzystanie potencjału grupowego, autoprezentację, proksemikę, doskonalenie umiejętności trenerskich.
  • Wykorzystanie informatycznych narzędzi dydaktycznych – w tym internetowych bezpłatnych rozwiązań do współpracy, przechowywania materiałów, komunikacji sieciowej z grupą: classroom, nearpod, academio, screener itp.
  • Innowacyjne narzędzia wizualne, prezentacje graficzne, myślenie wizualne – czyli poznanie narzędzi służących uzyskaniu innowacyjnych efektów wizualnych dostosowanych do potrzeb odbiorców np.: PowerPoint, Prezi, Canva, tworzenie prezentacji multimedialnych z zastosowaniem najnowszych efektów, możliwych do uzyskania w ww. programach; opracowywanie prezentacji, zawierających także animacje, wykorzystywanie plików filmowych i dźwiękowych, wordartów, grafik, diagramów, rodzaje animacji, nawigacja między slajdami.

2. WSPARCIE INFORMATYCZNYCH NARZĘDZI ZARZĄDZAJĄCYCH UCZELNIĄ:

  • "Zakup i wdrożenie modułu „elektroniczny indeks" – który usprawnieni przepływ informacji, zapewni przejrzysty i szybki wgląd do danych i ocen oraz zwiększy kompleksowość obsługi.
  • "Zakup i wdrożenie modułu „elektroniczna księga dyplomów" – co zapewni szybki dostęp do katalogu prac dyplomowych oraz wirtualną archiwizację dyplomów.
  • Rozszerzenie funkcjonalności modułu Wirtualna Uczelnia dla dydaktyków, czyli: zakładanie kont kontaktowych, możliwość pozyskiwania danych z poziomu Wirtualnej Uczelni, rezerwacja sal dydaktycznych, kontakt wirtualny ze studentami, przekazywanie zadań – dzięki czemu usprawni się proces komunikacji, przepływu informacji oraz rozwiązań organizacyjnych pomiędzy pracownikami dydaktycznymi a studentami/-tkami oraz pracownikami administracyjnymi oraz nastąpi poprawa jakości kształcenia.

3. PODNOSZENIE KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH KADR KIEROWNICZYCH I ADMINISTRACYJNYCH:

  • projekt Design Thinking i Service design – czyli cykl szkoleniowy mający na celu wypracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie uczelni (doskonalenie przepływu informacji, przebiegu procesu kształcenia, podnoszenie jakości kształcenia, doskonalenie metod marketingu/ promocji uczelni, integracja różnych grup itp.).
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595