BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych w programie rolno-środowskowo-klimatycznym, oceny oddziaływania na środowisko

  TRWA REKRUTACJA NA KOLEJNĄ EDYCJĘ

  Planowany termin otwarcia kolejnej edycji – LISTOPAD 2019

 1. Adresaci studiów

  Ofertę kierujemy do absolwentów studiów wyższych (licencjat, inżynierskie, magisterskie) wszystkich kierunków studiów. Ukończenie ww. studiów podyplomowych pozwoli na spełnienie kryterium wykształcenia wymaganego do uzyskania uprawnień eksperta przyrodniczego na potrzeby działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

 2. Charakterystyka programu studiów

  Wiedza przekazywana będzie na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach terenowych przez doświadczonych nauczycieli akademickich, pracowników resortu rolnictwa oraz praktyków.

  Program studiów podyplomowych obejmuje m.in. następujące moduły:

  • Przyrodnicze i biologiczne podstawy funkcjonowania obszarów wiejskich
  • Genetyczne zasoby roślin i zwierząt obszarów wiejskich
  • Ochrona i rozpoznawanie gatunków roślin oraz siedlisk przyrodniczych na obszarach wiejskich
  • Ochrona i rozpoznawanie ptaków na obszarach wiejskich
  • Ochrona przyrody i krajobrazu
  • Oceny oddziaływania na środowisko
  • Dokumentacja prowadzona przez eksperta przyrodniczego w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

  Po złożeniu egzaminu dyplomowego słuchacze otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych spełniających warunek wykształcenia na potrzeby działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

 3. Czas trwania studiów

  Program studiów obejmuje 2 semestry, realizowany podczas dwudniowych zjazdów co najmniej raz w miesiącu (sobota/niedziela)

  Termin rozpoczęcia kolejnych edycji uwarunkowany jest liczbą zgłoszonych kandydatów.

 4. Zasady rekrutacji

  Kandydat na studia podyplomowe musi legitymować się wykształceniem wyższym - licencjackim, inżynierskim, magisterskim. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia podyplomowe prowadzone jest zgodnie Regulaminem Studiów Podyplomowych w PUSB w Skierniewicach.

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne to:

  • karta zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania)
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

  Zgłoszenia przesłać mailem na wskazane adresy:
  - mgr inż. Grażyna Bulińska, gbulinska@pusb.pl
  - mgr Maria Majszyk, mmajszyk@pusb.pl

 5. Koszt uczestnictwa

  2100 zł za semestr, płatne przelewem na konto Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego

  Dane do przelewu:
  Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
  ul. Batorego 64C
  96-100 Skierniewice
  tytułem - za studia podyplomowe z OCHRONY
  PKO BP 08 1020 3352 0000 1802 0166 3681

 6. Sekretariat studiów

  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
  ul. Pszczelińska 99 pokój nr 17, 05-840 Brwinów
  tel. 22 729 66 34 lub 22 125 62 00 wew. 175
  - mgr inż. Grażyna Bulińska, gbulinska@pusb.pl, tel. kom. 696 410 191
  - mgr Maria Majszyk, mmajszyk@pusb.pl, tel. kom. 691 110 125

 7. Organizatorzy

  Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
  Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne
  ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice
  prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych; Kierownik Studiów

  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
  ul. Pszczelińska 99 pokój nr 17, 05-840 Brwinów
  tel. 22 729 66 34 lub 22 125 62 00 wew. 175

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia - wersja z 19 września 2019
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595